Prawo Cywilne

cywil
 • prawo kontraktów
 • negocjowanie, przygotowywanie projektów i zawieranie umów
 • bieżące doradztwo przy ich realizowaniu
 • prawo odszkodowawcze
 • prawo rzeczowe
 • prawo mieszkaniowe
 • prawo spadkowe
 • prawo konsumenckie

 


Prawo rodzinne

 • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie rozwodów i separacji
 • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami
  a dziećmi, w tym spraw o ustalenie pochodzenia dziecka, o wykonywanie władzy
  rodzicielskiej oraz o alimenty
 • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych z zakresu stosunków majątkowych między
  małżonkami, w tym spraw związanych z umowami majątkowymi małżeńskimi
 • zniesieniem wspólności ustawowej małżeńskiej i podziałem majątku wspólnego
 • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w oparciu o Konwencję dotyczącą
  cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
p-rodz

 


Prawo administracyjne

admin
 • doradztwo i reprezentowanie stron w postępowaniach administracyjnych
  i sądowo – administracyjnych, w szczególności w postępowaniach związanych
  z prowadzeniem inwestycji budowlanych, w tym sporządzanie umów z zakresu
  robót budowlanych i innych inwestycji budowlanych

 


Prawo korporacyjne

korpo
 • pomoc prawna przy zakładaniu i rozwiązywaniu spółek prawa handlowego
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem spółek,
  w tym doradztwo w zakresie zagadnień korporacyjnych związanych z organizacją
  i funkcjonowaniem organów tych spółek, sporządzanie projektów umów, statutów,
  uchwał i regulaminów reprezentowanie stron w postępowaniu przed Krajowym
  Rejestrem Sądowym
 • doradztwo prawne w zakresie tzw. prawa spółdzielczego
 • doradztwo prawne przy zakładaniu stowarzyszeń i fundacji,
  w tym sporządzanie projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów

 


Prawo pracy

p-pracy
 • doradztwo prawne przy nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę lub umów
  cywilnoprawnych o podobnym charakterze
 • prowadzenie spraw sądowych i reprezentowanie stron w negocjacjach dotyczących
  sporów wynikających ze stosunku pracy
 • doradztwo prawne i prowadzenie spraw sądowych w zakresie umów zawieranych
  z tzw. kadrą kierowniczą, w tym kontraktami menedżerskimi
 • doradztwo prawne przy tworzeniu zakładu pracy oraz przejęciu zakładu pracy
  przez nowego pracodawcę