Prawo Cywilne

cywil
 • prawo kontraktów
 • negocjowanie, przygotowywanie projektów i zawieranie umów
 • bieżące doradztwo przy ich realizowaniu
 • prawo odszkodowawcze
 • prawo rzeczowe
 • prawo mieszkaniowe
 • prawo spadkowe
 • prawo konsumenckie

 


Prawo rodzinne

 • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie rozwodów i separacji
 • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami
  a dziećmi, w tym spraw o ustalenie pochodzenia dziecka, o wykonywanie władzy
  rodzicielskiej oraz o alimenty
 • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych z zakresu stosunków majątkowych między
  małżonkami, w tym spraw związanych z umowami majątkowymi małżeńskimi
 • zniesieniem wspólności ustawowej małżeńskiej i podziałem majątku wspólnego
 • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w oparciu o Konwencję dotyczącą
  cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
p-rodz

 


Prawo administracyjne

admin
 • doradztwo i reprezentowanie stron w postępowaniach administracyjnych
  i sądowo – administracyjnych, w szczególności w postępowaniach związanych
  z prowadzeniem inwestycji budowlanych, w tym sporządzanie umów z zakresu
  robót budowlanych i innych inwestycji budowlanych

 


Prawo korporacyjne

korpo
 • pomoc prawna przy zakładaniu i rozwiązywaniu spółek prawa handlowego
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem spółek,
  w tym doradztwo w zakresie zagadnień korporacyjnych związanych z organizacją
  i funkcjonowaniem organów tych spółek, sporządzanie projektów umów, statutów,
  uchwał i regulaminów reprezentowanie stron w postępowaniu przed Krajowym
  Rejestrem Sądowym
 • doradztwo prawne w zakresie tzw. prawa spółdzielczego
 • doradztwo prawne przy zakładaniu stowarzyszeń i fundacji,
  w tym sporządzanie projektów umów, uchwał, statutów, regulaminów

 


Prawo pracy

p-pracy
 • doradztwo prawne przy nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę lub umów
  cywilnoprawnych o podobnym charakterze
 • prowadzenie spraw sądowych i reprezentowanie stron w negocjacjach dotyczących
  sporów wynikających ze stosunku pracy
 • doradztwo prawne i prowadzenie spraw sądowych w zakresie umów zawieranych
  z tzw. kadrą kierowniczą, w tym kontraktami menedżerskimi
 • doradztwo prawne przy tworzeniu zakładu pracy oraz przejęciu zakładu pracy
  przez nowego pracodawcę

Ta strona używa plików cookies w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na ich stosowanie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close